Šikana – jak se projevuje a druhy šikany

Tagy:  Fyzická šikana, psychická šikana, děti, dospělí, škola, pracoviště, sexuální obtěžování

Sponzorované odkazy:

Šikana – jak se projevuje a druhy šikany

Šikana je v dnešní době velmi užívaným slovem v různých sférách a oblastech života. A není se čemu divit. Týká se lidí jakéhokoli pohlaví, věku, dětí jak dospívajících, tak kupodivu dospělých, rasy, vyznání, sociální třídy, vzhledu, vzdělání, povolání, inteligence, vlastností. Možná žijete v domnění, že se šikana týká pouze menších dětí a jejich vrstevníků, avšak opak je pravdou. Daleko závažnější šikany se stávají na pracovištích a nebo na vysokých školách. Málo kdy můžete tvrdit, že vzdělaný člověk je v tomto ohledu inteligentnější, než člověk se základním vzděláním. Mnohdy se i vědci pozastavují nad tím, jak jedinec s mnoha tituly a odbornými znalosti, může utlačovat jiného kolegu a nebo například žáka, kvůli jeho orientaci nebo rasové odlišnosti. Zkrátka a dobře, šikana se vyskytuje všude kolem nás v daleko větším množství, než si vůbec kdo dovede představit…

Fyzická šikana

Fyzická šikana je známa snad každému z nás možná můžete říci, že jste se s ní i osobně setkali. Jak již samotný název napovídá, týká se fyzičky, čili fyzických trestů, ty spočívají v mlácení, škrcení, kopání a jiném bolestném ubližování. Fyzická šikana se může vyskytovat prakticky kdekoliv. Nejčastěji se s ní můžete setkat ve školce, ve škole či v jiném výchovném ústavu, kdy si děti málokdy uvědomují, co vlastně dělají a nebo, v horším případě, si sami berou příklad z domova. Ostatní případy fyzického týrání se objevují prakticky kdekoliv na pracovišti a také doma.

Psychická šikana je mnohdy horší, než ta fyzická, autor: gellary noemPsychická šikana je mnohdy horší, než ta fyzická, autor: gellary noem

Psychická šikana

Fyzická šikana je sice velice nepříjemná, avšak málokdy zanechá na jedinci duševní následky, to ovšem nemůžeme tvrdit o dalším typu šikany, a to o psychickém. Psychická šikana se vyskytuje ve stejných případech jako uvedená šikana fyzická, avšak v napadeném zanechává mnohdy hluboké duševní následky, které je někdy třeba řešit s odborníkem.

Rozlišuje se šikana páchaná mezi žáky na školách, v zájmových kroužcích, v dětských domovech a výchovných ústavech, ale také takovou, která se odehrává mezi dítětem a dospělým. Například sexuální obtěžování či znásilnění dětí neznámým člověkem nebo rodinným příslušníkem, blízkým či známým, je poměrně častým obsahem článků. Dítě je zranitelnější než dospělý, často si neuvědomuje, jaké nebezpečí mu hrozí nebo ani neví, že jednání, které se na něm někdo dopouští je trestné.

Článek Šikana – jak se projevuje a druhy šikany byl publikován 12. března 2012 v 10.00 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Veronika Sýkorová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...