Když máme problémy s řečí…

Tagy:  řeč, poruchy řeči

Sponzorované odkazy:

Když máme problémy s řečí…

Verbální komunikace je pro nás velmi důležitá. Poslední dobou dokonce více než kdy jindy, ale co když se objeví nějaká porucha řeči? O jaké poruchy může jít a jak je odstranit?

Řeč

Řeč je velmi důležitá. Je to nástroj poznání a náš nejpřirozenější komunikativní prostředek, který nás odlišuje od zvířat a je prostředkem naší interakce s ostatními lidmi. Kvalitní řeč nám pomáhá být úspěšnými v zaměstnání, i ve společnosti celkově.

Činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. V mozkové kůře se nachází i centrum řeči, které řídí řeč a rozesílá signály do svalů, plic, hltanu a úst.

Jaké máme poruchy řeči?

Poruch řeči máme celou řadu. Nyní si uvedeme jedno ze základních děleních těchto poruch:

Celkové poruchy vývoje řeči: Do této skupiny patří nevyvinutí řeči či omezený vývoj řeči. To je velmi časté u jedinců mentálně narušených. Ti mají po celý život narušené komunikační schopnosti v rozsahu odpovídajícího jejich mentálnímu postižení.

Vývoj řeči může být i opožděný (např. kvůli poruše sluchu, dědičně…), ale i přerušený následkem nějakého úrazu.

Poruchy jednotlivých složek mluvního projevu: Patří sem různé poruchy hlasu, znělosti (huhňavost) a výslovnosti (špatná výslovnost hlásek)…

Poruchy sociální funkce řeči: Sem řadíme koktavost a mutismus. Mutismus představuje oněmění, které ovšem není způsobené fyziologicky, tedy není zde žádná zjevná příčina. Jde o psychickou vadu. Příčinou vzniku mutismu může být silné emocionální rozrušení.

Jak řešit poruchy řeči

Nejčastěji poruchy řeči řešíme v dětství. Řešit by se měly hned po jejím diagnostikování. Čím dříve se začne, tím úspěšnější jejich náprava může být. Samotná léčba záleží na tom, zda jde o poruchy řeči orgánové (deformace nějaké části artikulačního přístrojí) nebo funkční (vše je fyziologicky v pořádku, ale přesto nefunguje).

V prvním případě jsou častým řešením různé operace, které se zaměří na odstranění příčiny poruchy. U funkčních poruch je třeba hledat důvod nefunkčnosti, který často sahá do psychické oblasti, např. příčinou je nějaké trauma. To je nutné odventilovat. Důležité je zaměřit se na cvičení a výchovu.

Článek Když máme problémy s řečí… byl publikován 21. prosince 2008 v 10.11 v rubrice Zdraví. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...