Inteligence v kostce

Tagy:  inteligence, schopnosti, logika, IQ, psychologie, mozek, paměť

Sponzorované odkazy:

Inteligence v kostce

Inteligence, základní a univerzální ukazatel schopnosti a úspěšnosti člověka. Je to ale skutečně tak jednoduché? Co měření inteligence? Můžeme s ní něco dělat?

Pojem inteligence

Inteligence se řadí mezi výkonové vlastnosti člověka. Je předmětem jednak rozsáhlých praktických i teoretických studií, také ale mnoha diskusí a konfrontací. Více méně se vědci shodnou na tom, že se jedná o obecnou rozumovou schopnost, která je do značné míry závislá na poznávacích procesech. Taková je definice, v praxi jde především o schopnost učit se ze zkušenosti, řešit problémy a orientovat se v nových situacích, používat symboly, chápat souvislosti a tak podobně. Svoji roli také hraje rychlost a pružnost myšlení, logika, paměť či schopnost vyjadřovat se.

Druhy inteligence

Inteligence sama o sobě je velmi široký pojem, proto se začaly objevovat teorie o různých druzích inteligence. Jedna z těch nejznámějších dělí inteligenci na jazykovou, logicko-matematickou, prostorovou, pohybovou, hudební, sociální a inteligenci osobnostního rozvoje. Z tohoto dělení je patrné, že se nelze spoléhat na jeden jediný pojem „inteligence“. Také osvětluje, proč může být génius dobrý jen v určitých disciplínách a že „všeobecná rozumová schopnost“ se nedotýká skutečně všech oblastí lidské činnosti.

Měření inteligence

Inteligence je pochopitelně předmětem měření. Používají se zejména standardizované testy. Je ale třeba myslet na to, že naměřený výsledek není přesný a odráží se v něm celá řada vlivů, jako například momentální nálada, fyzikální podmínky či obyčejná nervozita nebo špatné spaní. Výsledek se tedy udává v určitém rozmezí. Mnohem lépe testy zvládají také ti, kteří s nimi mají zkušenosti nebo si prostě rádi hrají.

Co s naší inteligencí?

Inteligence rozhodně není neměnnou vlastností. Je utvářena třemi vlivy – dědičností, vývojem v prenatálním období a po narození učením. Jedinec se tedy narodí s určitými limity, lépe řečeno předpoklady. V průběhu života je pak inteligence rozvíjena. Bohužel, většinou je tomuto rozvoji věnována malá pozornost, což je velká škoda. Největší vliv na vývoj schopností mají rodiče v útlém dětském věku. Vhodné prostředí tudíž stimuluje rozvoj mozku a s tím i schopností jedince. I dospělý člověk však má možnost svoji inteligenci zvyšovat, a to jak prostřednictvím obecného zájmu o dění kolem sebe, tak prostřednictvím cíleného tréninku a stimulace mozku.

Článek Inteligence v kostce byl publikován 10. května 2011 v 00.00 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Šárka Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...