Emoční inteligenci nepodceňujme

Tagy:  inteligence, EQ, emoční inteligence, schopnosti, úspešnost, sebezdokonalování, empatie, emoce

Sponzorované odkazy:

Emoční inteligenci nepodceňujme

Emoční inteligence, to je pojem, který v posledních letech získal na váze. Na jednu stranu je to dobře, protože se konečně věnuje pozornost i dalším důležitým charakteristikám člověka. Velmi často se ale s pojmem nepracuje tak, jak by mělo, bývá vysvětlován prostě „po svém“. A jeho význam tak rapidně klesá.

Inteligence není jen jedna

Dlouho byla inteligence pojmem, který vévodil teoriím o schopnostech člověka. Inteligence tak v očích vědců a veřejnosti určovala, zda a nakolik bude jedinec v životě pravděpodobně úspěšný. Ukázalo se však, že inteligence je velmi široký pojem a rozhodně je nedostatečné jako inteligenci vnímat pouze schopnost logického uvažování. Začaly se tedy vydělovat různé druhy inteligence, mezi nimi i inteligence emoční.

Emočně inteligentní…

Emoční inteligence je v podstatě schopnost jedince pracovat s emocemi, vlastními a do jisté míry i emocemi jiných lidí. Patří sem například schopnost ovládat své pocity a nálady, schopnost empatie či rozklíčování signálů, které vysílají druzí. Vysoká emoční inteligence také zajišťuje například oblíbenost jedince v kolektivu, úctu k hodnotám i k němu samotnému, schopnost motivace, flexibilitu či nezávislost. Z tohoto částečného výčtu je patrné, že právě emoční inteligence může být tím, co vysoce inteligentním jedincům chybí proto, aby byli v životě tak úspěšní, jak se od jejich inteligence očekává. Mnoho géniů totiž může postrádat právě třeba schopnost žít ve společnosti.

Vrozená – ano či ne?

Vědci stále ještě nemají úplně jasno, jak že to s inteligencí obecně je. Do jisté míry je daná dědičně (tedy geneticky po předcích), vrozeně (vývojem v prenatálním stádiu), velký vliv však má i prostředí. Od narození je totiž každý vystaven působení prostředí a tím pádem je i utvářena jeho inteligence, včetně té emoční.

Je zájmem každého, aby bral emoční inteligenci jako něco relativně tvárného. Pracovat na jejím posilování se v životě velmi vyplatí. V prvních zhruba 15 letech je rozvoj emoční inteligence zejména v rukou rodičů, poté je již věcí každého jednotlivce.

Emoční inteligence pomáhá ke kvalitnímu životu

Dostatečně rozvinutá emoční inteligence je důležitá pro šťastný a úspěšný život. Je proto třeba dbát nejen na rozvoj speciálních dovedností či získávání znalostí, ale také na práci se sebou, na sebezdokonalování. Důležité je dobře poznat sebe sama a naučit se se sebou pracovat.

Článek Emoční inteligenci nepodceňujme byl publikován 7. května 2011 v 00.00 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Šárka Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...