Dětská mozková obrna

Tagy:  Mozek, děti, nemoc, choroba, porucha, forma

Sponzorované odkazy:

Dětská mozková obrna

Ze všech nemocí, které postihují lidstvo každým dnem člověku až běhá mráz po zádech. Televizní noviny nám stále přinášejí zprávy o nevysvětlitelných úmrtích, známí nám dokola vyprávějí o nevyléčitelných rakovinách a roztroušených sklerózách, že jsme pak doslova šťastni za obyčejnou chřipku. Většinou se setkáváme s onemocněním dospělých, kteří si se svým životním údělem nějak poradí a nebo se s ním smíří, avšak absolutně nejhorším jevem je vidět trpět malé bezmocné dítě.

DMO je rozpoznatelná okolo prvního půl roku života, autor: slunickoprodetiDMO je rozpoznatelná okolo prvního půl roku života, autor: slunickoprodeti

Co je DMO?

Dětská mozková obrna je ve zkratce nenakažlivá porucha hybnosti, jejíž základ pochází v poškození mozku. Již z názvu choroby je vám určitě jasné, že se objevuje v útlém věku, kdy dojte k poruše jedné části mozku, která zapříčiní omezení hybnosti a motorického řízení těla.

DMO není choroba nakažlivá ani dědičná, k poruše jedince dojde již během těhotenství. Rodič si této nemoci všimne v době, kdy by dítě mělo již samo chodit a mluvit. Pokud je jeho vývoj v této oblasti značně zpomalen, pravděpodobně se jedná o mozkovou obrnu. První stopy odlišností bývají viditelné zhruba po prvním půlroce života. K těmto poruchám činnosti mozku se obvykle přidávají i další vady jako je epilepsie, snížení inteligence a jiné smyslové vady. Dítě trpící mozkovou obrnou je postižené tělesně, ale i duševně, jeho psychika je taktéž zaostalejší.

Děti s ochrnutými končinami mají koníček malování ústy, autor: slunickoprodetiDěti s ochrnutými končinami mají koníček malování ústy, autor: slunickoprodeti

Druhy DMO

Mozkových obrn u dětí může být hned několik druhů a liší se jak příznaky, tak průběhem celkového onemocnění.

Diparetická forma

Nejméně častá forma se vyznačuje systematickým postižením obou dolních končetin, které jsou zároveň i špatně vyvinuté. Stavba kostry je již na první pohled nerovnoměrná,horní část těla je objemnější a vyvinutější, než část spodní. Dále se u toho typu poruchy vyskytuje špatné držení těla, svalové křeče a napětí. Inteligence však bývá neporušena.

Hemiparetická forma

Nejčastější druh obrny pro kterou je typické ochrnutí horní poloviny těla, paže je charakteristicky přitažena k trupu a ohnuta až k předloktí či lokti, následně je ruka ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k malíkové straně. Psychika postiženého dítěte je pomalejší.

Hemirapetická forma DMO je typická ochrnutím horních končetin, autor: detskylecebnyustavHemirapetická forma DMO je typická ochrnutím horních končetin, autor: detskylecebnyustav

Kvadruparetická forma

Je těžší forma diparetického druhu onemocnění, kdy jsou ochrnuty všechny čtyři končetiny a stávají se prakticky nepohyblivými. Myšlení jedince je velice zaostalé a nevyvinuté k běžné konverzaci.

Jednotlivé formy se mezi sebou mohou kombinovat, pak tedy hovoříme o formách smíšených.

Článek Dětská mozková obrna byl publikován 29. listopadu 2011 v 15.00 v rubrice Zdraví. Autorem článku je Veronika Sýkorová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...