V pražském Protonovém centru je špičková péče dostupná všem

V pražském Protonovém centru je špičková péče dostupná všem

Již od roku 2012 funguje v Praze klinika, specializovaná na moderní léčbu onkologických nádorových onemocnění. Metoda, kterou zde aplikují, se nazývá protonová radioterapie, a od založení Protonového centra se zde díky ní úspěšně léčilo již 8 500 pacientů. Tato léčba je plně hrazená ze zdravotního pojištění a je dostupná všem pacientům z celé ČR, kteří mohou přijít na konzultaci i bez doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Protonové centrumProtonové centrum

Oproti konvenční (fotonové) radioterapii má protonová léčba tu výhodu, že dokáže mnohem přesněji ozářit požadované místo, aniž by tak ohrozila okolní tkáně a orgány. Dávka záření se tak dostane pouze do nádoru, nikoliv do zdravých okolních tkání. Tím se minimalizují i nežádoucí vedlejší účinky, jež se obvykle mohou po fotonové radioterapii dostavit.

Světové úspěchy protonové léčby

Protonovém centru pracují naprosté špičky ve svém oboru. Ti také vyvinuli unikátní technologii pro léčbu karcinomu prsu, již nyní úspěšně aplikují v praxi a předávají know-how i zahraničním kolegům. Celosvětově jedinečných výsledků dosahuje Protonové centrum v léčbě rakoviny prostaty nízkého rizika, kterou zde v jejím časném stádiu dokáží vyléčit během pouhých 5 dnů.

Protonová radioterapie zaznamenává úspěchy i při léčbě mnoha dalších typů rakoviny, například nádorů v oblasti hlavy a krku, které vyžadují šetrný přístup. Ve spolupráci s prestižní univerzitou v Oxfordu se Protonové centrum věnuje také léčbě lymfomů.

Unikátní přístup k pacientům

Protonové centrum je jedinečné nejen co se týče metody léčby, ale i v přístupu k pacientům. Těm v reakci na současnou epidemiologickou situaci zpřístupnilo možnost absolvovat konzultaci s lékařem i formou videohovoru z pohodlí jejich domova.

V rámci léčby pak má každý pacient jednoho konkrétního lékaře, který se mu věnuje od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Kromě toho má každý pacient k dispozici svého osobního koordinátora, na nějž se může kdykoliv obracet s případnými otázkami, a který mu pomáhá vyřešit nezbytné administrativní formality před zahájením léčby.

Spolehlivá diagnostika

Kromě technologií, určených k léčbě, je Protonové centrum vybaveno i přístroji pro diagnostický screening, včetně unikátního digitálního PET/CT.

Článek V pražském Protonovém centru je špičková péče dostupná všem byl publikován 11. ledna 2022 v 00.00 v rubrice Zdraví. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...