Komunikační dovednosti jsou důležité

Tagy:  komunikační dovednosti, komunikace

Sponzorované odkazy:

Články v sérii

  1. Proč jsou důležité měkké dovednosti?
  2. Komunikační dovednosti jsou důležité
  3. Máte dostatek empatie?
Komunikační dovednosti jsou důležité

První měkkou dovednost, kterou si více přiblížíme, se týká komunikace. O té by se dalo napsat mnoho. My si však komunikační dovednosti přiblížíme jen ve zkratce a dáme si také jednoduchý návod, jak tyto dovednosti zlepšovat.

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti jsou dnes čím dál důležitější. Jde o oblast, kterou v případě jejího zvládaní získáte mnoho výhod a dobrého postavení, jak v práci, tak v osobním životě. Komunikační dovednosti představují důležitý předpoklad i pro rozvoj dalších měkkých dovedností, např. týmové práce, umění efektivně řešit problémy atd. Je nutné komunikovat pozitivně, tzn. tak, aby vaše komunikace naznačovala kladný postoj k tomu druhému. Protějšek by měl mít pocit, že je vám komunikace příjemná a že v ní chcete pokračovat. Proto je vhodné používat kladné formule, i když zrovna nesouhlasíte, např. Neřeknete: „Ne, takhle to nejde“, ale použijete spojení „Chápu vaše stanovisko. Způsob, který navrhuji já by mohl mít pozitivní důsledky pro nás oba…“. Součástí správné komunikace je také naslouchání. Naslouchání je něco jiného než slyšení. Slyšení se týká fyziologické stránky člověka. Oproti tomu naslouchání zjednodušeně znamená „schopnost číst mezi řádky“. Tedy jde o schopnost, díky které se naladíte na stejnou notu jako komunikant. To souvisí i s jinou měkkou dovedností – empatií.

Asertivita

S vhodnou komunikací také souvisí asertivita. To je schopnost prosazovat svůj názor. Ovšem jinou než agresivní formou. Asertivita nám pomáhá nestát se obětí manipulace. Usnadňuje nám také komunikaci v sociální interakci a snižuje pravděpodobnost hádek a vtahávání do konfliktů. Máme řadu technik a pravidel, které vycházejí z asertivity. Dnes jsou populární různé asertivní kurzy a celkově je mnoho knih a dalších zdrojů zabývajících se touto tématikou. Ovšem důležité je si uvědomit, že ne s každým člověkem se asertivně jednat dá.

Jak zlepšovat své komunikační dovednosti

Chcete-li rozvíjet své komunikační dovednosti, je nutné si uvědomit, jaká je vaše stávající úroveň a jaký komunikační typ jste. Vybavte si některé komunikační situace, do kterých jste se v poslední dobou dostali. Zkuste si vzpomenout na ty oficiální i na přátelské. Kde cítíte nedostatky? Mluvíte příliš, ale ne k jádru věci? Jste zamlklí? Nedokážete přesně definovat to, co chcete? Odhalte svůj největší nedostatek a snažte se na něj myslet při další komunikaci. Samozřejmě se dostanete do řady situacích, kdy se zapomenete kontrolovat, ale pokud to jen trochu půjde, myslete na to a vyhodnocujte sami svůj projev. Pokud nedokáže sami sebe takto analyzovat a bojíte-li se, že budete neobjektivní, požádejte blízkého přítele, aby vás na případné nedostatky upozorňoval.

Zlepšujte své komunikační dovednosti. V dnešní době jsou stále důležitějším předpokladem pro růst vaší kariéry i pro bezproblémové neoficiální vztahy.

Zaměřte se na pozitivní komunikaci…Zaměřte se na pozitivní komunikaci…

Článek Komunikační dovednosti jsou důležité byl publikován 29. října 2009 v 00.00 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...