Jak bojovat s mikroplasty? Víte, čím nás ohrožují?

Sponzorované odkazy:

Jak bojovat s mikroplasty? Víte, čím nás ohrožují?

Mikroplasty – slovo, které se čím dál častěji skloňuje spolu se znečišťováním ovzduší a životního prostředí. Máte-li pocit, že se vás tento problém netýká, pak jste na omylu. Mikroplasty jsou jednou z největších katastrof způsobených člověkem naší doby. Jsou všude – od vzdálených míst bez lidských obydlí na stovky kilometrů až po jídlo na našich talířích a vodu, kterou pijeme.

Jak nebezpečné jsou tedy mikroplasty a co můžeme udělat, abychom jejich množství snížili?

Pojďme si nejdříve říci, co jsou to mikroplasty. Mikroplasty jsou plastové kousky, které měří méně než pět milimetrů. Některé mikroplasty byly vyrobeny malé záměrně, například průmyslová abraziva používaná při pískování a mikrokuličky v peelingových maskách na obličej a tělo. Jiné se vytvořily odtržením od větších plastů, jako jsou například plastové tašky, které se časem rozpadly. Odkud mikroplasty pocházejí? Přírodní procesy včetně slunečního záření způsobují, že plasty křehnou, lámou se a rozpadají na čím dál menší kousky. Tím ale fragmentace plastůnekončí: mikroplasty se mohou neustále rozpadat, dokud nejsou maličké jako prachové částice. Tyto se nazývají nanoplasty a je obtížné je vůbec změřit, protože je nemožné je oddělit od prostředí. Dá se tedy říci, že mikroplasty jsou všude nejen kolem nás – ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme a v půdě.

Bohužel – podle posledních výzkumů jsou plasty i v nás. I čerstvě narozené děti mají ve svých organismech mikroplasty, což je naprosto alarmující!

Mikroplasty ve vodě

Existuje mnoho obav z mikroplastů v pitné vodě. Nedávná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) shromáždila údaje z 50 studií, aby objasnila, jak vážné to může být. Mikroplasty vstupují do vodního systému ze dvou hlavních zdrojů.

Do podzemních zdrojů se mikroplasty nejčastěji dostávají ze:

  • skládky
  • barev a barviv
  • pneumatik
  • abraze syntetických výrobků, jako je obuv a umělý trávník
  • zemědělský odpad, zejména kal z čistíren odpadních vod a zemědělské plasty

Dalším zdrojem znečištění jsou odpadní vody, ve kterých se mikroplasty objeví díky:

  • mikroplastová vlákna uvolňovaná při praní syntetických oděvů
  • rozpad větších plastů v povodích řek
  • kosmetické mikrokuličky z peelingů a sprchových gelů
  • úlomky velkých produktů, které se splachují do záchodu, i když by se to nemělo – hygienické vložky a vlhčené ubrousky
  • znečištění atmosféry, kanalizace a průmyslové přepady

Jsou mikroplasty škodlivé?

Mikroplasty představují pro člověka riziko třemi různými způsoby: fyzikálním, chemickým a jako hostitelství pro jiné mikroorganismy, které se shromažďují a rozmnožují. Je obtížné posoudit rizika, která mohou mikroplasty pro člověka představovat, protože každý plast se skládá z jedinečné kombinace chemikálií. Plasty také přicházejí v různých tvarech, velikostech a strukturách, které ovlivňují jejich toxicitu. Stejná látka může mít různé účinky v závislosti na koncentraci a na tom, jakým způsobem jí byl člověk vystaven – například zda byl plast konzumován, vdechován apod.

Rychlost, kterou se chemická látka uvolňuje, závisí na interakcích mezi chemickou látkou a plastem, a také na jeho umístění v těle. Výzkum mikroplastů prováděný Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl k závěru, že velké mikroplasty budou pravděpodobně vylučovány přímo stolicí. Kromě toho byla omezena absorpce nanoplastů a chemikálií nalezených v plastech, včetně absorpce do orgánů. Není však pochyb o tom, že mikroplasty mají negativní vliv na lidské tělo.

Jak pračky přispívají ke znečištění mikroplasty?

Mnoho oblečení, které nosíme, je vyrobeno z plastů, jako je polyester, nylon a akryl. Při každém praní oblečení v pračce se uvolňují miliony mikrovláken. Odhaduje se, že jedna náplň prádla v pračce uvolní asi 700 000 vláken během jednoho praní. Mikrovlákno je malý kousek plastu používaný v oděvech a je tenčí než pramen vlasů. Prochází přes filtry praček a úpravny vody a končí v řekách a oceánech. Když je plast ve vodě, chová se jako houba a absorbuje chemikálie. Mnoho z těchto vláken je konzumováno zvířaty na dně potravního řetězce, jako je plankton a mušle. Vědci předpovídají, že se pak hromadí v potravním řetězci, dokud se nedostane k nám lidem.

Článek Jak bojovat s mikroplasty? Víte, čím nás ohrožují? byl publikován 14. února 2024 v 07.00 v rubrice Zdraví. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...