Naučte se vyrovnávat s náročnými životními situacemi

Tagy:  náročné životní situace, stres

Sponzorované odkazy:

Naučte se vyrovnávat s náročnými životními situacemi

Každý člověk se ve svém životě dostává do situacích, jejichž zvládnutí není snadné. Co je to za situace? Jak je zvládnout bez psychické újmy?

Náročné životní situace

Náročnými životními situacemi označujeme takové situace, které kladou na člověka větší nároky než obvykle. Dosažení cíle znamená překonání překážku. Mezi takové situace patří stěhováním, maturita…

Jsou-li tyto překážky zdárně překonány, posiluje nás to a posouvá dál. Získáváme nové zkušenosti a umožňuje nám to zvládnout další podobnou situaci snáze a s menším zatížením.

Podle intenzity rozeznáváme tři stupně náročných životních situacích:

  1. prosté: Jedinec musí vynaložit větší úsilí při jejich zvládání, ale dokáže se s nimi vyrovnat bez narušení psychické rovnováhy.
  2. situace, které jsou stresové: Vedou ke zhoršení psychického stavu, ale tento stav lze zlepšit. Často ale pomocí psychologa.
  3. patogenní situace: Jedinec se s takovou situací nedokáže vyrovnat, dochází k psychosomatickému onemocnění.

Jak bojovat s náročnými životními situacemi

Záleží na dispozici jedince, jak dokáže čelit náročným životním situacím. Každý člověk by se měl učit efektivně zvládat stresové situace a překonávat překážky. Jsou různé styly zvládání náročných situacích. Někdy je vhodné se k nim stavit čelem. To je vhodné v případě, že víme, že jde o dlouhodobé těžkosti, před kterými nemůžeme uteci. Jde-li o krátkodobý stres spojen s náročnou životní situací, je lepší se mu vyhnout.

Jak lepé zvládat náročné životní situace?

Náročné životní situace lépe zvládají lidé, kteří mají chuť jít do boje a nečekají na to, až se obtížná situace vyřeší sama. Celkově se lépe daří lidem pružným s osobní tvrdostí. V náročných životních situacích rovněž pomáhá optimismus, uvědomování si smyslu života, smysl pro humor a především kladné sebehodnocení, sebedůvěra a svědomitost.

Důležité je také naučit se přiměřeně ventilovat své emoce. Tím, že zveřejníme své trápení, odplaví se část negativních pocitů. Je třeba si však dát pozor na to, abychom to nepřeháněli a příliš neobtěžovali svým trápením okolí.

Nežijeme ve vakuu, a proto se ve svém životě nevyhneme různým náročným životním situacím. Je ale důležité naučit se jim čelit a zvládat je bez psychické újmy. 

Článek Naučte se vyrovnávat s náročnými životními situacemi byl publikován 29. listopadu 2008 v 23.39 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...