Příprava na přijímací pohovor do zaměstnání – praktická doporučení

Tagy:  přijímací pohovor, pohovor do zaměstnání, životopis

Sponzorované odkazy:

Příprava na přijímací pohovor do zaměstnání – praktická doporučení

7. díl ze série článků „Jak se vypořádat s nástrahami všedního dne"

V minulém článku jsem vám slíbila, že se zaměříme více na otázky, které můžete očekávat u přijímacího pohovoru. Zdůraznili jsme, že je důležité nezahltit komisi svým monologem. To proto, že mnohem užitečnější je, stejně jako v jakémkoli jiném rozhovoru, spíše poslouchat. Aktivní naslouchání není zbytečně považováno za cennou dovednost. V souvislosti s přijímacím pohovorem se můžete dozvědět více o firmě, jejím fungování a i o tom, co po vás bude požadováno v případě, že byste na inzerované místo nastoupili. Je samozřejmě také na vás, abyste se ptali na potřebné informace, např. jaké má firma priority, jakým způsobem pracuje, co by bylo vaším úkolem, jaké znalosti a dovednosti po vás budou požadovány. Takovými otázkami nejenom, že se dozvíte více o firmě než z dostupných materiálů např. na webových stránkách nebo tištěných brožurách, ale také ukazujete opravdový zájem o společnost a možnost v ní pracovat.

Co s velmi běžnou otázkou – „jaké jsou Vaše silné stránky?“

O tom, že je nezbytné znát chronologicky své profesní působení, sled minulých zaměstnání a nabytých zkušeností, jsme si již napsali. Stejně tak je dobré umět říci, co umíme, s čím máme zkušenosti a jaké jsou např. naše silné stránky. Většina lidí se obává otázky „za co byste se pochválil, jakého vlastního pracovního úspěchu si vážíte?“. Takových otázek se neobávejte, naopak, zkuste se na ně připravit – třeba nanečisto doma (o takovém tréninku jsme si psali v minulých dílech našich článků). Je jednodušší o sobě říci, co nám nejde, co se nám nepovedlo a co bychom třeba chtěli zlepšit, ale prohlásit, že jsme v něčem dobří a umíme to, nám většinou dělá problémy. Jako bychom měli strach, že se budeme vychloubat a že to není vhodné. Zahoďte tyto obavy, naopak, zde, u přijímacího řízení je tato dovednost – prozradit své silné stránky – předností. Opravdu si už doma, v rámci přípravy, zkuste sami pro sebe říci, co umíte, jaké máte zkušenosti a uveďte si i příklad, odkud to znáte, kde jste dovednost získali, v čem se vám toto osvědčilo a jak dobře onu dovednost umíte. Až vám personalista nebo komise podobnou otázku položí, budete lépe připraveni a také bude vaše odpověď suverénější a promyšlenější. Pokud se teď ptáte, jak se sám sebe „zeptat“ na své silné stránky, zkuste následující. Vzpomeňte si, čeho si na vás cenili vaši kolegové v předešlém zaměstnání, čeho si váží na vás vaše rodina nebo přátelé, jakou od nich dostáváte zpětnou vazbu, jak hodnotí vaše jednání, jaké úkoly berete jako výzvu, čeho a jak byste chtěli dosáhnout …

Čeho se vyvarovat

I když jsem zde napsala, že promyslíte-li si např. odpověď na své silné stránky bude vaše odpověď suverénější, neměla jsem na mysli, abyste dávali najevo povýšenost nebo výraznou převahu a se suveréností jste to přehnali. Toto by mohlo mít opačný efekt, než sympatie ze strany komise. Pamatuji si z vlastní zkušenosti uchazeče, kteří se snažili vyvolat takový dojem dominance a nadřazenosti, že to dokonce vypadalo, že je pohovor nudí a obtěžuje. Určitá skromnost se cení. A to i do budoucna ve vztahu k vašim kolegům. Pokud něco dobře umíte, brzy to poznají. U přijímacího pohovoru si také nikdy nevymýšlejte, že něco zvládáte, umíte a ovládáte, pokud to není pravda. I zde platí, že lež má krátké nohy a nejenže by to zaměstnavatel brzy poznal, ale i vy byste se „zapotili“ v případě, že byste dostali úkol, který je nad vaše síly. Příště se si napíšeme o otázce, kterou uslyšíte často a je možná jedna z nejtěžších a to „jak si představujete svoje finanční ohodnocení?“.

Článek Příprava na přijímací pohovor do zaměstnání – praktická doporučení byl publikován 26. ledna 2009 v 22.22 v rubrice Psychologie. Autorem článku je PhDr. Lenka Vlášková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...