Poruchy osobnosti - 1. část

Tagy:  porucha osobnosti, léčba, osobnost

Sponzorované odkazy:

Poruchy osobnosti - 1. část

Co je to vlastně porucha osobnosti? Jak ji rozeznáváme a které poruchy pod tento pojem zahrnujeme? Hranice normality a poruchy je neostrá. Kdy ještě člověka můžeme považovat za pouhého podivína a kdy už jde o psychickou poruchu?

Porucha osobnosti

Poruchy osobnosti jsme dříve nazývali psychopatií. Od tohoto termínu se ale už opustilo. Definice nám říká, že jde o stav, který se projevuje nepříznivými nebo nadměrně zvýrazněnými povahovými vlastnostmi, které se odrážejí v oblasti pudů, nálad, emocí, charakteru, v chování…

Pozor: Někdo může mít zvýrazněné povahové rysy a ještě ho nepovažujeme za patologickou osobnost. Jde o různé akcentované osobnosti.

A jak poznat, že už osobnost do patologie spadá? I psychologové a psychiatři mají problémy vymezit jasnou hranici. Obecně můžeme říci, že je to takový člověk, který se nedokáže přizpůsobit společnosti a fungovat v ní.

Jak vzniká porucha osobnosti?

U každé duševní poruchy se zkoumá, zda je vrozená či zda ji ovlivňuje prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Často tyto dva vlivy působí vzájemně a doplňují se. A jak je to s poruchou osobnosti? Můžeme říci, že tady je vznik biopsychosociální – to znamená, že se na vzniku poruchy podílejí biologické, psychické i sociální faktory. Mezi základní biologické vlivy, které mají účast na vzniku poruchy, patří stres matky v období těhotenství, drobné poranění mozku během porodu. Mezi psychosociální faktory patří rodinné prostředí, školní prostředí, výchova a působení různých traumat.

Léčba poruch osobnosti

Poruchy osobnosti lze léčit pouze do určité míry. Je zřejmé, že všech projevů poruchy se zbavit nejde, ale lze je potlačit. Vhodné jsou na to různé druhy terapie, někdy je vhodnější léčba léky.

Aby měla léčba šanci na úspěch, musí být pacient ochotný se změnit a je vhodné také odhalit poruchu co nejdříve.

V této části článku jsme si obecně přiblížili, co je to porucha osobnosti. Další článek zaměříme více na dělení poruch a přiblížíme si jednotlivé poruchy osobnosti i to, jak se projevují.

Článek Poruchy osobnosti - 1. část byl publikován 28. února 2009 v 09.43 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...