Poruchy osobnost - 2. část

Tagy:  poruchy osobnosti, osobnost

Sponzorované odkazy:

Poruchy osobnost - 2. část

V první části tohoto článku jsme si definovali a upřesnili termín „porucha osobnosti“. Nyní se zaměříme na jednotlivé poruchy.

Poruchy osobnosti

Odborníci člení poruchy osobnosti různě. My si přiblížíme členění dle Světové zdravotnické organizace. Ta dělí poruchy osobnosti na:

Paranoidní osobnost

Paranoia je slovo, které se běžně dostává mezi širokou veřejnost, a tak možná i vy tušíte, že hlavním znakem této poruchy je podezřívavost a vztahovačnost. Tito lidé mají pocit, že všichni jdou proti nim. Myslí si, že jsou sledovaní a že se jim někdo snaží ublížit. Je to porucha, která člověka psychicky ničí. Představte si, že byste měli permanentní pocit, že vám někdo jde po krku…

Schizoidní osobnost

Projevuje se uzavřeností. Lidé s touto poruchou se odtrhují od reality, žijí ve svém vlastním světě a neumí navázat kontakt s jinými lidmi. Často bývají hodně nepraktičtí.

Dissociální osobnost

Jsou to jedinci, kteří nemají svědomí. Často porušují normy, jsou schopni i ublížit. Nezajímají je jiní lidé. Své chování, i když je proti zákonům i pravidlům společnosti, si snaží obhájit. Nevidí na něm nic špatného.

Emočně nestálá osobnost

Tito lidé často mění své nálady. Chvíli jsou na pokraji zoufalství a v druhé chvíli jsou naprosto veselí a bezstarostní. Jednají velmi impulsivně, a to na základě momentální nálady. Jsou velmi nespolehliví.

Hysterická osobnost

Hysterie je obecně známá porucha, kterou většinou přisuzujeme ženám. Ano, spíše ženy jsou hysterky, ale není to vždy pravidlem. S hysterickou osobností je vcelku složité vyjít. Tito lidé zkreslují skutečnost, jsou teatrální, přehánějí a potřebují být za každou cenu středem pozornosti. Tyto osoby své protějšky rádi citově vydírají.

Anankastická osobnost

Tito lidé jsou přehnaně nerozhodní, nejistí a nemají žádnou důvěru v sebe sami. Často to bývají pedanti, kteří se snaží, aby vše bylo dokonalé, ale přesto mají pořád pocit, že je něco špatně. Vše kontrolují, ale stejně se do jejich mysli vkrádají úzkostné myšlenky.

Úzkostná osobnost

Člověka s úzkostnou osobností nekritizujte. Je na to velmi citliví a vezme kritiku mnohem hůře než byla myšlena. To souvisí s jejich nejistoty, strachu a napětí. Tyto osoby trpí úzkostí a různými fobiemi.

Narcistická osobnost

Tito lidé jsou citově chladní. Jsou přesvědčení o své dokonalosti a důležitosti. Sami sebe považují za výjimečné osobnosti a mají sklon využívat druhé lidi ve svůj prospěch.

Článek Poruchy osobnost - 2. část byl publikován 1. března 2009 v 10.33 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (2).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...