Bradykardie - zpomalení srdečního rytmu

Tagy:  bradykardie, nemoc srdce, příznaky, příčiny, léčba

Sponzorované odkazy:

Bradykardie - zpomalení srdečního rytmu

Bradykardií rozumíme pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který může způsobovat závratě či dušnost a to během běžné každodenní činnosti nebo lehké námahy. Bradykardie je definována jako pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus obvykle s frekvencí pod 60 srdečních stahů za minutu. Při této frekvenci již srdce není schopno do Vašeho těla rozvádět dostatek okysličené krve.

Bradykardie je označení pro pomalou srdeční akci. Za normálních okolností se srdce stahuje 60–90krát za minutu a tyto stahy vnímáme pohmatem na tepnách jako pulz. Za jistých okolností se může srdeční akce zpomalit pod 60/min a v takovém případě mluvíme o bradykardii. Bradykardie je zajímává tím, že některým lidem, kteří bradykardií trpí, způsobuje závažné obtíže, zatímco jiní o ní vůbec nevědí. Do první skupiny patří lidé, u kterých je bradykardie způsobena jiným onemocněním, především poruchou funkce převodního systému srdečního, poruchami funkce štítné žlázy či vysokým nitrolebečním tlakem. Do druhé skupiny patří například sportovci, u kterých je bradykardie způsobena jejich tréninkem a je v zásadě neškodná.

Příčiny bradykardie

Nemoci, které poškozují elektrický systém srdeční. Mezi ně patří ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt, a infekce, jako je endokarditida a myokarditida. Některé léky pro léčbu srdečních potíží nebo vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory, antiarytmiky, a digoxinu. Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) Nerovnováhu elektrolytů, jako je například příliš mnoho draslíku v krvi Jizvy v tkáni po infarktu Onemocnění sinusového uzlu (přirozeného kardiostimulátoru) Změny v srdci, které jsou důsledkem stárnutí.

Příznaky bradykardie

Pocit závratě nebo točení hlavy Mdloby Extrémní únava Dušnost Bolesti na hrudi Problémy se soustředit Pokles krevního tlaku

Někteří lidé nemají příznaky, nebo jejich příznaky jsou tak mírné, že si myslí, že jsou to jen známky stárnutí.

Rizikové faktory

Riziko vzniku abnormálně pomalého srdečního rytmu je vyšší pokud: Máte již nějaké srdeční onemocnění Užíváte již určité léky Jste starší než 65 let Jste po operaci srdce

Diagnóza bradykardie

Diagnostika bradykardie nebývá nijak náročná. Při samotném vyšetření periferního pulzu přiložením prstů na zápěstí cítíme pomalý tep. Při fyzikálním vyšetření za použití fonendoskopu slyšíme pomalé stahování srdce. K vyloučení či potvrzení diagnózy pomalého srdečního rytmu má lékař k dispozici následující diagnostické testy: Elektrokardiogram (EKG) Námahový EKG Holterovo monitorování (24 až 72 hodinové EKG) TILT test Elektrofyzilogické vyšetření (EP)

Léčba bradykardie

Bradykardie může být příznakem vážné nemoci, ale také nemusí. Může se objevit samostatně nebo spolu s dalšími chorobami. Proto je důležité zjistit její příčinu a podle toho ji také léčit. Velice důležité je v rámci anamnézy zjistit jaké léky pacient bere. Pokud pacient užívá beta-blokátory, je nutné tyto vysadit a popřípadě nahradit jinými. V případě, že příčina bradykardie spočívá v onemocnění štítné žlázy, je nutné tuto nemoc korigovat léky. Při poruše převodního systému je jedinou dlouhodobou možností léčby implantace kardiostimulátoru. Kardiostimulátory jsou malé přístroje, které jsou implantovány pod kůži, nejčastěji pod klíční kost na levou nebo pravou stranu hrudníku. Kardiostimulátor se skládá z baterie a počítačových obvodů, které jsou umístěny v malém kovovém pouzdře. Kardiostimulátor nepřetržitě monitoruje Vaše srdce a pokud detekuje problém v podobě pomalého srdečního rytmu, vyšle malý nezjistitelný elektrický impuls, aby tento problém napravil. Dnešní technologie umožňuje Vašemu lékaři sledovat a nastavit Váš kardiostimulátor přímo dle Vašich potřeb.

Článek byl publikován za souhlasu ordinace.cz

Článek Bradykardie - zpomalení srdečního rytmu byl publikován 3. srpna 2015 v 18.00 v rubrice Nemoci. Autorem článku je Veronika Sýkorová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...