Drogy nejsou vymožeností dnešní doby…

Tagy:  Historie drog, drogy v minulosti, dávnověk, drogy

Drogy nejsou vymožeností dnešní doby…

Drogy jsou v poslední době velmi probíranou problematikou. Z úst starší generace můžeme slyšet „To za nás nebylo“. Není to pravda, historie drog sahá hodně daleko do minulosti…

Drogy v dávnověku

Historie užívání drog sahá až do dávného starověku, ve kterém se začínal pěstovat mák – ten dodnes slouží k výrobě světově nejužívanější drogy – opia. První zmínka o máku je již na sumerských tabulkách, na kterých je zakreslován stejným znakem jako „radost.“ V Egyptě se používala „šťáva z makovic“ jako tlumící prostředek při různých onemocněních.

Konopí, dnes velmi častá droga, se pro změnu poprvé objevilo v Číně, a to zhruba 4000 let p. n. l. Přibližně ve stejné době se již vyskytovalo i v Indii, kde bylo představována jako „afrodisiakum s účinky, které prodlužují život“.

Objevení Ameriky a drogy

Důležitým evropským mezníkem v poznávání drog bylo objevení Ameriky. Angličtí lékaři, kteří jezdili na nový kontinent údajně uplatňovat svou praxi, se nakonec spíše od místních obyvatel učili věcem, které vzápětí v Evropě vydávali za vlastní. Jejich učení ovšem vycházelo spíše z bylinkářství a tím pádem i z užívání různých přírodních drog.

Dalším přelomem bylo 17. století, ve kterém se lidé začínali s úspěchem učit chemii. Oddělování různorodých látek a vytváření koncentrátů se neustále zlepšovalo a spolu s ním i vývoj všelijakých utlumujících či budících látek. Jednalo se především o zneužívání morfia, které sloužilo lidem z vyšších společenských kruhů jako „únik před realitou.“

Druhá světová válka a situace po ní

Druhá světová válka paradoxně problém s drogami na chvíli vyřešila. Jejich výroba nebyla téměř možná, a tak stoupala jejich cena. To pochopitelně nešlo donekonečna, a tak se výroba nakonec zcela zastavila. Toxikomanům nezbylo nic jiného, než se prudkou nucenou abstinencí ze své závislosti dostat a drogy tak na malý okamžik zcela opustily své místo ve společnosti. Bohužel ne na dlouho. Téměř hned po druhé světové válce se otevřely zásobárny nevyužitých léků a lidé je více než kdy jindy zneužívali k potlačení poválečných depresí a také k potlačení celoevropskému problému té doby – hladu. V této době se jednalo především o zneužívání amfetaminu.

Když zásoby došly, začalo se plynule opět s výrobou drog naplno a spolu s příchodem války ve Vietnamu, v době, kdy přišlo hnutí Hippies spolu s veřejnou obhajobou drog, se rozvinulo do neuvěřitelné šíře. V této době byl největší odbyt LSD a marihuany.

Až do této doby byly drogy záležitostí movitých lidí, ale s příchodem 60. let se přesunuly i mezi sociálně slabší skupiny a najednou vznikl problém s penězi. Drogy se tedy mnohem více začaly pojit s kriminalitou a začala se upřednostňovat cena nad „kvalitou.“

Drogy se staly nebezpečnějšími, levné náhražky způsobovaly častěji smrt. Také kvůli tomu byly vymýšleny nové způsoby, jak se za malý peníz dostat do „rauše.“ Tak vzniklo „čichání,“ např. éteru, toluenu, acetonu, apod.

A jak jsme na tom s drogami dnes? Lehké drogy, např. marihuana, jsou rozšířeny opravdu hojně a ty ostatní? Neustále se bojuje za svět bez drog. Je možné toho dosáhnout, nebo je to dnes už úplná utopie?

Článek Drogy nejsou vymožeností dnešní doby… byl publikován 24. září 2008 v 23.45 v rubrice Návykové látky. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...