Výživová doporučení: která jsou ta správná?

Tagy:  výživa, vyvážená strava, stravování, jídelníček, potraviny, nemoci, prevence, zdraví

Sponzorované odkazy:

Výživová doporučení: která jsou ta správná?

Stravovací návyky každého z nás se v čase mění, a to nejen ve vztahu k našemu věku.

Zatímco v pubertě se zajímáme hlavně o množství stravy a většinou příliš nesledujeme její energetickou a biologickou hodnotu, v produktivním věku si častěji hlídáme, co jíme, například ve vztahu k tělesné hmotnosti, hladině cholesterolu v krvi nebo krevnímu tlaku.

Zejména v pozdějším věku se pak strava velmi přizpůsobuje našemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Vývoj můžeme zaznamenat i ve stravovacích zvyklostech celé společnosti, resp. v celé populaci. Stravovací návyky vypadaly jinak v letech padesátých, jinak v osmdesátých, jinak vypadají nyní. Složení stravy v těchto obdobích se pak projevilo i na celkovém zdravotním stavu populace. Vývoj zdravotního stavu, výskyt konkrétních onemocnění a statistiky o nejčastějších příčinách úmrtí v populaci by měly ovlivňovat naší stravu a vést k případným změnám v jejím složení. Výsledkem by pak mělo být ovlivnění výskytu těchto onemocnění a předčasných úmrtí na ně. V současnosti jsou to například onemocnění srdce a cév nebo některá nádorová onemocnění.

Vyvážená a pestrá strava je základ, autor: jessicalettucetomatoVyvážená a pestrá strava je základ, autor: jessicalettucetomato

Sledujte názory odborníků

Stravovací zvyklosti a jejich změny, a současně i aktuální zdravotní problémy populace, bývají sledovány a hodnoceny odbornými společnostmi. Ty vydávají na základě získaných výsledků různých studií doporučení, jak by se měly naše zvyklosti měnit, tedy co je třeba ve stravě omezovat, co upřednostňovat. Například, na základě současného velmi rozšířeného výskytu obezity mezi dospělými i dětmi, vysokému počtu osob s cukrovkou či vysokou hladinou cholesterolu a statistikách o nejčastější příčině úmrtí (nemoci srdce a cév), odborné společnosti vydávají upozornění na tyto problémy a spolu s nimi i doporučení, jak dané problémy řešit ve vztahu ke stravovacím zvyklostem a návykům, případně ve vztahu k celkovému chování.

Rozumíte doporučením?

Problémem těchto doporučení je, že jsou většinou velmi dlouhá, a co je pro běžnou populaci zcela zásadní, i poměrně složitá a příliš odborná. Většina veřejnosti si tak nedokáže představit konkrétní každodenní změny v jídelníčku, jaké by lidé měli a udělat, které potraviny konkrétně vybírat častěji, a které méně často, které omezovat, případně zcela vyřadit, a které naopak konzumovat prakticky bez omezení. Proto je důležité odborná doporučení přenést do jednoduchých a přitom pravdivých hesel a bodů, a pro zjednodušení se velmi osvědčilo přenesení do graficky srozumitelné formy.

Pyramida je optimální

Grafické zpracování vycházející z odborných doporučení musí odrážet několik požadavků, jako je výběr potravin v rámci jednotlivých potravinových skupin, frekvence jejich konzumace, případně jejich doporučované množství, ideálně zobrazit potraviny tak, aby nebyla možná jejich nevhodná záměna. Mezi grafickými modely se díky těmto požadavkům velmi osvědčily různé pyramidy, protože právě tvar se zužující se špičkou graficky velmi názorně ukazuje, které potraviny konzumovat omezeně, a které jsou naopak základem každodenního jídelníčku. Navíc je možné doporučení dle ní aplikovat na velmi různorodou skupinu zdravotních problémů, resp. na široké spektrum lidí. K těmto účelům se Fórum zdravé výživy rozhodlo aktualizovat a graficky oživit výživovou pyramidu a nabídnout ji veřejnosti jako jednoduchý návod k dodržování současných odborných výživových doporučení.

Článek byl publikován se souhlasem ordinace.cz

Článek Výživová doporučení: která jsou ta správná? byl publikován 26. června 2013 v 20.00 v rubrice Zdraví a Zdravá výživa. Autorem článku je Veronika Sýkorová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...