Boj s alkoholismem - IV. část

Tagy:  alkoholismus, boj s alkoholismem

Boj s alkoholismem - IV. část

V dnešní části série článků o boji s alkoholismem se seznámíme s tím, jak léčba této závislosti vypadá. Spousta alkoholiků se totiž léčbě vyhýbá, protože má strach z neznámého a neví, co přesně taková léčba obnáší.

Formy léčby

Máme tři formy léčby alkoholismu. Jsou jimi:

  • ambulantní léčba: Alkoholik dochází na schůzky s odborníkem bez toho, aby byl umístěn v protialkoholické léčebně. Výhodou je, že takový pacient nemusí mít pracovní neschopenku. Vhodný je tento způsob léčby spíše u počátečního alkoholismu. Těžký alkoholik i přes svojí upřímnou snahu většinou nezvládne být dobrovolně bez alkoholu, a proto je u něj lepší ústavní léčba
  • ústavní léčba: Tato léčba je intenzivnější a více zabraňuje závislému požití alkoholického nápoje. Délka léčby je různá, někdy je konstantní (nejčastěji tři měsíce), ale v některých zařízeních ji lze individuálně dohodnout podle stavu pacienta. Výhodou ústavní léčby je také fakt, že se zde daří bezpečněji zvládat zdravotní komplikace, které alkoholikovi hrozí. Nevýhodou je delší odhodlávání k této léčbě. Přeci jen jde o vymknutí se z běžného života a o přiznání si, že problém je pro samotného jedince nezvladatelný.
  • denní stacionář: Tato forma je něco mezi ambulantní léčbou a ústavní léčbou. Jedinec dochází do protialkoholické léčebny na cca 8 hodin denně. Většinou mívá pracovní neschopnost, ale není zde omezen kontakt s rodinou. Častý je také denní stacionář u pacientů končící ústavní léčbu. Přechod do běžného života není pro ně tak náhlý.

Jak léčení vypadá

Náplní protialkoholické léčby je snaha o vytvoření zdravějšího životního stylu, ve kterém není místo pro alkohol. Během protialkoholické léčby je nutné naučit se zvládat stresové situace jinak než alkoholem a celkově zlepšit psychický stav člověka, ale i jeho kondici.

Proto je do léčby zapojená často jóga a další relaxační aktivity, ať už aktivní či pasivní. Dále je zde snaha přiblížit jedinci možnosti sportu, pohybu, výletů a dalších fyzických aktivit, které přispívají k lepší náladě a k lepšímu životnímu stylu.

Součástí léčby je také psychoterapie, která může být individuální, skupinová či rodinná. Výhodou skupinové terapie je, že si člověk lépe uvědomuje, že se svým problémem není sám a je ostatními ve skupině podporován. Součástí léčby je také pracovní terapie.Souhlasí-li pacient, je vhodné také použít léčbu antabusem, látkou, po které při použití alkoholu vyvolává velmi nepříjemnou reakci (bušení srdce, zvracení atd.). Existují také léky, které snižují chuť na alkohol. Jsou jimi např. Campral a neltrexon.

Článek Boj s alkoholismem - IV. část byl publikován 5. června 2009 v 12.00 v rubrice Návykové látky. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...