Boj s alkoholismem – VI. část

Tagy:  alkoholismus, teorie alkoholismu

Boj s alkoholismem – VI. část

Alkoholismus je vážným problémem závislých jedinců, ale i celé společnosti. Otázkou zůstává, proč se lidé stávají alkoholiky. Někteří lidé přeci pijí, a přesto k alkoholismu nikdy nesklouznou. Proč jiní ano? V této časti článku si přiblížíme některé teorie alkoholismu.

Teorie alkoholismu

Postupem času se tvoří různé teorie, které se snaží rozlišovat, jaké pití je v normě a kdy vzniká alkoholismu. Jiné teorie si kladou za cíl vysvětlit samotný vznik alkoholismu. My se nyní seznámíme s nejznámějšími teoriemi.

Morální teorie

Morální teorie rozlišuje mezi chováním, které je přizpůsobivé a nepřizpůsobivé. Z tohoto hlediska lze říci, že „nezdravé“ pití je takové, u kterého se jedinec nedokáže chovat přizpůsobivě.

Genetický model

Postupem času se ukazuje, že alkoholismus je geneticky ovlivněn. Jsou-li rodiče alkoholici, je pravděpodobnější, že i jejich potomek propadne této závislosti.

Pojetí alkoholismu jako nemoci

Alkoholismu je považovaný podle této teorie za nemoc, a proto dochází k rozpracování této nemoci na 7 fází příznaků postupujícího alkoholismu. Podle toho je také vypracován systém metod, jak kterou fázi léčit.

Teorie očekávání

Tato teorie říká, že alkoholik se dá poznat podle toho, co od alkoholu očeká. Pokud se člověk snaží o stav, který alkohol navozuje, je zavislý nebo je alkoholismem ohrožen.

Teorie snížení napětí v důsledku pití alkoholu

Náznakem alkoholismu může být, když člověk pije jen proto, aby zvládnul svůj stres. Proto je všeobecně nebezpečné řešit problém tím, že si dáme panáka. Velmi snadno se tímto způsobem pití lze dostat na šikmou plochu.

Model sníženého sebeuvědomování

Mnozí alkoholici se snaží o snížení sebeuvědomování. Snaží se vytlačit sami sebe i ostatní lidi, čas a realitu ze svého vnímání. Jde zde o odblokování projevů, které jsou jinak ve společnosti tabu.

Sebepovyšování alkoholiků

Mnozí se snaží alkoholem zvýšit své ego. Náchylní lidé jsou ti, kteří jsou ve společnosti nesmělí a tuto nesmělost překonávají právě alkoholem. Je známo mnoho případů, ve kterých dívka či chlapec začali s alkoholem proto, aby byli schopni navázat kontakt s druhým pohlavím.

Model sociálního učení

Tato teorie je velmi populární a mluví o tom, že se člověk učí pít ve společnosti. Problémem je, že právě v dnešní společnosti je alkohol přijatelný, a tudíž je videtelný na sociálních vzorech, které se člověk snaží napodobit.

Tímto článkem uzavíráme téma „Boj s alkoholismem“.

Článek Boj s alkoholismem – VI. část byl publikován 3. července 2009 v 15.00 v rubrice Krása. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...