Kdo je psycholog a s čím Vám může pomoci?

Tagy:  psycholog, psychiatr, duševní zdraví, krize, trauma, pomoc, psychologie

Sponzorované odkazy:

Kdo je psycholog a s čím Vám může pomoci?

17. díl ze série článků „Jak se vypořádat s nástrahami všedního dne"

Několik řádků bych ráda věnovala seznámení s profesí psychologa – kdo to je, co dělá, čím se zabývá a co od něho můžete očekávat. V článku si nekladu za cíl vysvětlit naprosto do podrobností všechny oblasti působení psychologa v jejich výčtu i šíři, ale alespoň trochu přiblížit náplň práce a situace, ve kterých se na něho můžete obrátit. V průběhu své praxe se velmi často setkávám s tím, že se lidé psychologa obávají, snaží se kontaktu s ním vyhnout, nepřipouští si možnost, že by jim mohl pomoci, a nebo vůbec netuší, s čím vůbec by jim pomoci mohl. Takže to vezmeme od začátku.

Jaké má psycholog vzdělání

Psycholog je člověk, který má ukončené vysokoškolské vzdělání jednooborové psychologie, to znamená, že studoval obor psychologie bez jakékoli kombinace s pedagogikou, sociologií apod. Samozřejmě, že může být absolventem více vysokých škol, ale aby byl psychologem a mohl tuto profesi jako takovou vykonávat, musí absolvovat právě psychologii jednooborovou. Po ukončení studia psychologie, která se studuje na filozofické fakultě, získá absolvent titul magistr, ve zkratce Mgr. uváděné před jménem. Setkat se můžete i s titulem PhDr., což znamená, že dotyčný ještě prohluboval své znalosti a složil státní rigorózní zkoušku, a nebo s titulem PhD. psaným za jménem, což znamená, že psycholog studoval postgraduální studium a získal doktorát v daném oboru.

Psycholog není psychiatr

Lidé často neznají rozdíl mezi psychologem a psychiatrem nebo je ztotožňují pod jednotný nevhodný až vulgární pojem „cvokař“. Psychiatr je lékař, člověk, který vystudoval na lékařské fakultě a atestoval v oboru psychiatrie. Lékař psychiatr může, na rozdíl od psychologa, předepisovat léky a farmakologicky léčit. Psycholog je odborník na duševní zdraví. Jeho úkolem je pomáhat lidem po psychické stránce, aby se cítili lépe, aby měli možnost sdílet své trápení, poradit se o vhodném postupu při řešení nesnází apod. Stejně jako jiné obory, i psychologie je obor obsáhlý, a proto každý psycholog může být odborníkem v jiné oblasti. To proto, že se po řádném studiu zaměřil na určitou část psychologie, ve které se dále vzdělával, absolvoval různá školení, výcviky nebo kurzy. Jsou psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách, kteří se specializují na řešení školních obtíží u dětí např. při čtení, psaní, počítání, zabývají se vývojovými a výchovnými otázkami u dětí, pomáhají rodičům odpovědět na otázku, zda dítě je schopno zahájit školní docházku apod. Další psychologové působí na klinikách zdravotnických zařízení, kde spolupracují s lékaři, často psychiatry při diagnostické činnosti a pomáhají s léčbou např. i v rámci psychoterapie. Psychology najdete i v krizových centrech, kde jsou připraveni poskytnout lidem první pomoc v duševní krizi a tísni při řešení různých problémů. Psychologové jsou v různých poradnách pro manželské a partnerské vztahy, poradnách pro závislé na psychotropních látkách apod. Psycholog také pracuje v rámci různých firem, kde se věnuje zaměstnancům, pomáhá při výběru vhodných uchazečů o pracovní poměr, podílí se na stmelování kolektivu, pracuje se zaměstnanci na zvyšování jejich osobní kompetence. Jak jsem napsala na začátku, nejde mi o to vyjmenovat všechna zařízení a místa, kde psychologa najdete, a kde může působit, ale cílem bylo udělat si rámcově představu. Příště vám více napíši, jak psycholog pracuje a čím vám může být nápomocen.

Článek Kdo je psycholog a s čím Vám může pomoci? byl publikován 29. června 2009 v 21.21 v rubrice Psychologie. Autorem článku je PhDr. Lenka Vlášková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...