Příznaky deprese

Tagy:  deprese, psychika, antidepresiva, smutek

Sponzorované odkazy:

Příznaky deprese

S depresí se v životě již setkal snad každý z nás. Ať osobně či ve svém okolí. A rozhodně se nedá říci, že by to bylo setkání příjemné.

Co je deprese?

Deprese se dá obecně definovat jako smutek, těžký, dlouhotrvající smutek velmi často bez zjevné příčiny. Je nejčastěji se vyskytující duševní poruchou na světě a odhaduje se, že jí trpí až 5% světové populace a asi desetina z postižených mívá sebevražedné sklony.
Deprese trvá v průměru 6 měsíců a u většiny lidí se vrací několikrát za život v tzv. cyklech. Cykly mohou být buď dlouhodobé, s několikaletým klidovým stavem či krátkodobé, kdy se deprese opakovaně vrací po relativně krátkém klidovém stavu.

Jaké jsou příznaky deprese?

Deprese je velmi podobná špatné náladě. Jenže špatná nálada trvá pouze několik dní a bývá často způsobena nějakou bezprostřední událostí, tzn., že má zjevnou příčinu. Pro depresi toto neplatí, u ní si nelze říci, že právě pouze tato událost depresi způsobila.
Pokud bychom si chtěli příznaky deprese definovat, tak sem patří:

 • smutek
 • plačtivost
 • ztráta zájmů
 • váhavost
 • ztráta sebeúcty
 • ztráta životního elánu
 • myšlenky na sebevraždu nebo na smrt
 • zvýšená únava
 • časté bezdůvodné sebeobviňování a sebekritika či naopak přehnaná sebelítost
 • nespavost
 • nechutenství
 • úbytek na váze, atd.
Deprese je nejčastější duševní porucha na světě. Autor: HendrikeDeprese je nejčastější duševní porucha na světě. Autor: Hendrike

Proč deprese vzniká a kdo jí je ohrožen?

Deprese nevzniká z jednoznačných faktorů či jedné události. Vždy to bývá působení více vlivů na psychiku člověka. Existují však faktory, které riziko vzniku deprese zvyšují. Těmito faktory jsou:

 1. pohlaví – je prokázáno, že ženy trpí depresemi dvakrát častěji. Především v období hormonálních změn jako je těhotenství, porod, šestinedělí či menopauza.
 2. dědičnost – výskyt deprese v rodině a hlavně v přímém příbuzenstvu rapidně zvyšuje riziko propuknutí
 3. alkohol a drogy – a celkově jakékoliv návykové látky zvyšují možnost vzniku deprese
 4. výchova a zážitky v dětství – psychické a fyzické týrání, pohlavní zneužívání či ztráta jednoho nebo obou rodičů v dětství jsou závažné stresující faktory, které v dospělosti vedou až k rozvoji depresí
 5. nemoci – nemocní lidé mají větší tendence upadat do depresí
 6. životní události a stres – sem patří faktory jako je úmrtí blízkého člověka, finanční problémy, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu, partnerské neshody, atd.
 7. roční období – je prokázáno, že se deprese vyskytují nejčastěji na podzim
 8. vlastní ego – lidé s citlivější povahou jsou k depresím více náchylní

Jak se deprese léčí?

Léčba deprese je dlouhodobou záležitostí.Nej­důležitějším krokem v cestě za úspěšným vyléčením, je si uvědomit, že má postižený problém, který se sám nevyřeší. Je třeba citlivý přístup a podpora při léčbě.
Při lehčích formách je pacient léčen ambulantně, kdy pravidelně dochází ke konzultacím a užívá antidepresiva.
Při těžších formách, kdy je riziko pokusů o sebevraždu či jiné sebepoškozování, je pacient hospitalizován na psychiatrickém oddělení.

Článek Příznaky deprese byl publikován 2. listopadu 2010 v 20.00 v rubrice Psychologie. Autorem článku je Jana Mrkvíková . Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...