Syndrom CAN – jak poznat týrané dítě

Tagy:  Can, týrání, děti, nemoc, slabost

Sponzorované odkazy:

Syndrom CAN – jak poznat týrané dítě

V padesátých letech 20. století se začali lékaři cíleně zabývat problematikou týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte, kterou souhrnně nazývali „neúrazová poranění“. V roce 1962 byl popsán tzv. syndrom bitého dítěte. V pozdějších letech se vžil pojem „syndrom CAN“, z anglického výrazu Child Abuse and Neglect, neboli souhrn příznaků týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Přesněji je syndrom CAN definován jako poškození fyzického, psychického i sociálního stavu a vývoje dítěte, které vzniká v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Příznaky CAN vznikají následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče. Dospělý agresor zde zneužívá fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci nad komplementárně podřízeným a závislým dítětem.

Právě týrané děti trpí syndromem CAN, autor: George SandersPrávě týrané děti trpí syndromem CAN, autor: George Sanders

Jak to chodí u nás?

Uvádí se, že syndromem CAN trpí v České republice, obdobně jako v jiných evropských zemích okolo 1 až 2 procent dětí, respektive dvacet až čtyřicet tisíc dětí mladších patnácti let. V nadpoloviční většině jsou týrány děti mladší šesti let. Nejčastěji se stávají oběťmi děti kojeneckého a batolecího věku. Podle odborníků bývají zanedbáváním i týráním ve stejné míře postiženi chlapci i dívky. Odhaduje se, že ročně u nás na následky týrání a zanedbávání péče umírá nejméně padesát dětí.

Jaké děti jsou nejčastěji týrány?

K ohroženým skupinám z hlediska CAN patří děti, jejichž projevy jsou z různých důvodů pro jejich sociální okolí nesrozumitelné, takže je obtížné je výchovně zvládat, a dále děti, které svým chováním vychovatele vyčerpávají, dráždí, popřípadě provokují a svádějí. Za rizikové děti lze proto považovat děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi, hyperaktivní, neklidné, nesoustředěné, náladové, impulzívní nebo děti z jiných příčin nadměrně dráždivé, zlostné, trucovité, plačtivé a úzkostné. Dále pak děti neaktivní, utlumené, uzavřené, které nedovedou vzbudit ani udržovat zájem dospělého v náležité intenzitě. Samozřejmě také děti nemocné a opožděné.

Pokud tušíte, že se ve vašem okolí objevuje dítě jak týrané, tak se syndromem CAN, okamžitě vyhledejte sociální pracovníky, popřípadě policii

Článek Syndrom CAN – jak poznat týrané dítě byl publikován 18. února 2012 v 21.30 v rubrice Zdraví. Autorem článku je Veronika Sýkorová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...