Jak poznáme drogovou závislost u dětí a mladistvých?

Tagy:  drogová závislost, drogy a děti, příznaky drogové závislosti

Sponzorované odkazy:

Jak poznáme drogovou závislost u dětí a mladistvých?

Bohužel drogám velmi často propadají děti a mladiství. Jak na nich poznáme, že užívají drogy? Pojďme se seznámit s příznaky, podle kterých mladé narkomany můžeme odhalit.

Jak poznáme drogovou závislost?

Někdy lze závislost u dětí a mladistvích odhalit snadno, jindy je ale dobře maskovaná a rodiče si musí všímat i jemných náznaků, které je z narkomanie usvědčují.

Mnoho rodičů je přesvědčeno, že kdyby jejich dítě začalo fetovat, není možné, aby to před nimi utajilo. Mýlí se, někdy to může být skutečně obtížné.

Podle čeho tedy poznat mladého narkomana? Jedinec, který užívá drogy, se mění. Někdy náhle, jindy pozvolna. Dochází ke změnám jeho chování, snižují se jeho zájem o koníčky a celkově o dění kolem něj. Časté jsou i změny nálad a podrážděnost.

Tyto děti ztrácejí současné kamarády a nahrazují je pochybnými známými. Odmítají autority (učitele, rodiče), přestávají chodit do školy, odkládají povinnosti, jsou zapomnětliví – to má za následek velké výkyvy v jejich prospěchu. Může také docházet k zanedbávání základních hygienických návyků a k nápadným změnám v oblékání.

Pozor na rizikové faktory

Některé děti a mladiství jsou náchylnější k experimentování s drogami i k možné závislosti.

Jsou to především děti a mladiství, kteří mají duševní poruchy či poruchy chování. Pravděpodobnost závislosti zvyšuje také malá schopnost zvládat stres, nízké sebevědomí a podprůměrná inteligence.

Pro život bez drog je také důležitá dobře fungující rodina. Na úrovni rodiny jsou rizikovými faktory nejasná pravidla, nedostatečná citová vazba, závislost rodičů, chudoba a další problémy v rodině. Tyto faktory by měla odhalit především škola a posílit u těchto jedinců prevenci.

Určitým způsobem může užívání drog podporovat i škola, a to taková, která je bez drogové prevence, nespolupracuje s rodiči a neřeší možné rozšiřování drog ve své instituci. O tuto stránku by se zase měli zajímat rodiče. Je nutné, aby věděli, do jaké školy jejich dítko chodí a jaká je tu protidrogová strategie.

Pouze ve spolupráci rodiny a školy lze efektivněji zabraňovat možným drogovým počátkům.

Důležitá je prevence

Prevence by měla fungovat v rodině i ve školách. V rodině by tato prevence měla být v otevřené komunikaci a v neustálém navozování vztahu důvěry a příznivé atmosféry.

Škola by se měla soustředit především na podávání informací a na přípravu aktivit a strategií určené k zamezení šíření drogové závislosti.

Období dětství a dospívání je velmi důležité. Právě v tomto období se jedince formuje a připravuje na další život. Je tedy důležité zamezit dětem, aby se dostali k drogám a užívaly je. V opačném případě se může stát, že už nikdy nenapraví chyby svého dětství a mládí…

Článek Jak poznáme drogovou závislost u dětí a mladistvých? byl publikován 1. října 2008 v 16.51 v rubrice Návykové látky. Autorem článku je Mgr. Renáta Vorbová. Pro diskusi slouží komentáře (7).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...